Wednesday, November 19, 2014

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : മലയാളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം

Hameed Chennamangaloor 
ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മാറി അൽപ്പസമയം വായനക്കായി മാറ്റിവെക്കാം എന്നു കരുതി പുസ്തക ശേഖരം ഒന്നു പരതിയപ്പോൾ തികച്ചും അവിചാരിതമായി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ആ കുറിപ്പ് കിട്ടി 1980 സെപ് സ്തംബർ 14 ന് മാതൃഭൂമി വാരാന്ത്യപ്പതിപ്പിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനും, കോളേജ് അധ്യാപകനുമായിരുന്ന ശ്രീ ഹമീദ് ചേന്ദമംഗല്ലൂർ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ്: (വിജ്ഞാനപ്രദവും രസകരവുമായ കുറിപ്പുകൾ പത്രമാസികളിൽ വരുന്നവ വെട്ടിയെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്റ് ഒരു പതിവായിരുന്നു, പലതും ഇതിനകം നഷ്ടമായെങ്കിലും ചിലത് ഇപ്പോഴും ഫയലിലും പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ളിലും വിശ്രമിക്കുന്നു, അതിലൊന്നത്രേ ഇന്ന് വീണു കിട്ടിയ ഈ കുറിപ്പ്)

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എഴുതിയതെങ്കിലും അതിൻറെ പ്രസക്തി ഇന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല,ദേശത്തും വിദേശത്തും ഉള്ള മലയാളികൾ ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന മലയാളം സംസാര ഭാഷയെപ്പറ്റി രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുത്തുകാരൻ ഈ കുറിപ്പിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. വായനക്കു രസം പകരുന്ന രീതിയിലാണിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം കൂടിയത്രേ ഇത്. തികച്ചും കാലോചിതമായ, ചിന്തക്ക് വക നൽകുന്ന ആ കുറിപ്പ് ഇവിടെ പകർത്തട്ടെ!
ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : മലയാളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം: ​   മലയാളിയുടെ   ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം ഇന്ന്   കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മാറി  അൽപ്പസമയം വായനക്കായി മാറ്റിവെക്കാം എന്നു കരുത...

Sunday, November 16, 2014

Why Should Bloggers Read A Lot? A Guest Post By Atish Ranjan

Dear Readers.


I am so glad to introduce Atish Ranjan, the Co-owner of the famous blog page Tech Tricks World as our Guest Author today.  Apart from Tech Tricks World, he manages three other blog pages along with his day job.  He is an I T professional (A Senior Search Engine Optimization specialist, in an IT Company).  He generally writes on technical subjects and other SEO SEM SMO related subjects. To Continue reading Please click on the below link:Why Should Bloggers Read A Lot? A Guest Post By Atish Ranjan

Wednesday, November 12, 2014

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : Tsu - ഇതാ പുതിയൊരു സോഷ്യൽ വെബ്‌ സൈറ്റ് ഇവിടെ ചേരു...Tsu - ഇതാ പുതിയൊരു സോഷ്യൽ വെബ്‌ സൈറ്റ്  ഇവിടെ ചേരുക പണം സമ്പാദിക്കുക  നമുക്കിന്നു സോഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റുകളുടെ ബഹളമാണ് എവിടെ നോക്കിയാ...

നമുക്കിന്നു സോഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റുകളുടെ ബഹളമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും പുതിയവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. ആളുകൾ അതിനു പിന്നാലെ ഓടി അവരുടെ വിലയേറിയ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.  ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വിനോദ വേളകളിൽ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദവും, സംതൃപ്തിയും, മറ്റു ചില നേട്ടങ്ങളും വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഇതു കുറിച്ചത്.

എന്നെപ്പോലെയുള്ള ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇത് നൽകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടുതാനും.
എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിൻറെ ഒരു നല്ല പങ്കും ഇവിടങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു പലതും നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന സത്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. To Continue Reading please click on the below link:

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : Tsu - ഇതാ പുതിയൊരു സോഷ്യൽ വെബ്‌ സൈറ്റ് ഇവിടെ ചേരു...:

Source:
Philipscom

Tuesday, November 11, 2014

Tsu Is Not Just Another Social Site: You Can Make Money While You Engage With Tsu!

A few weeks back, I received an invite to Tsu from one of my online friends, and I just jumped in. Unfortunately due to my heavy schedule, I could not give a second look at it, and it remained idle since then.

But the other day, I received a reminder from yet another online friend, David Leonhardt, and I just peeped into it for a second time and I found some huge differences. I also found several posts he wrote about Tsu are well written and to the point, and useful for anyone seeking an entry into this new social site (which already hss 700,000 members).

An active member can easily make money here; just join in and participate and share your thoughts and other intimations as you like – just as you do right now in different other sites.David LeonhardTo Read More Please Click on this link:

Tsu Is Not Just Another Social Site: You Can Make Money While You Engage With Tsu!


Source:
Philipscom/Wordpress

Wednesday, October 29, 2014

ALL OF GRACE - Devotional Thought For The Day

Theodore H Epp
(Founder Back to the Bible)


To Read More Please Click On The Below Link:


Source: 
Back to the Bible India
Confident Living Magazine